Andrea Granell
Apropa Cultura
Tipus de recurs
Accessibilitat, Educa amb l’Art
Idioma: 
Català
Format
Document

Descripció

L’informe inclou el pla de treball i un breu anàlisi del programa. A continuació, s’explica la metodologia realitzada: les característiques de les participants, els qüestionaris i com s’ha dut a terme l’anàlisi de les dades, i es presenten els resultats.