Andrea Granell
Apropa Cultura
Tipo de recurso
Irisgarritasuna, Artearekin Hezi
Hizkuntzak: 
Català
Formato
Dokumentua

Deskribapena

L’informe inclou el pla de treball i un breu anàlisi del programa. A continuació, s’explica la metodologia realitzada: les característiques de les participants, els qüestionaris i com s’ha dut a terme l’anàlisi de les dades, i es presenten els resultats.