La cultura és teva

Saps què són els drets culturals?
Si la resposta és NO, continua llegint.

Els drets culturals són un dret humà reconegut.

Considerem humans aquells drets que garanteixen una vida digna. I què necessitem per tenir una vida digna?

Necessitem salut. Necessitem educació. Necessitem poder accedir a un habitatge. Però això no és suficient.
També necessitem emocionar-nos. Formar part d’una comunitat. Necessitem anar al teatre, veure pel·lícules, visitar museus, llegir llibres, escoltar música.

Totes les persones, amb independència de la seva condició, necessitem l’art i la cultura.

La cultura és un dels principals actius a l’esfera tant política com social, sent fonamental per al seu present institucional i econòmic. No només representa una eina de lluita per les llibertats i la democràcia, sinó també un motor d'innovació i un element essencial per incidir en la participació, la diversitat i la cohesió social.

Segons dades de l'estudi de l'ICUB sobre la ciutat de Barcelona, el 38% de la població no assisteix mai o gairebé mai a activitats culturals legitimades, mentre que el 60% no exerceix el seu dret a participar activament en la vida cultural de la capital. És per això que Apropa Cultura posa de manifest la importància de reforçar l'accés a la cultura com a dret fonamental de tota la ciutadania, especialment en el cas de les persones en risc de vulnerabilitat i exclusió social.

 

 

 

 

 

 

 

 

Participar de l'art i de la cultura ens transforma.

Els que conformem la xarxa Apropa Cultura treballem des de l’any 2006 per facilitar l’accés a l’art i la cultura a persones en situació de vulnerabilitat i de l’àmbit de la discapacitat.

"La cultura és teva, és el teu dret", convidem a tots els ciutadans i ciutadanes a reivindicar i gaudir els seus drets culturals. Des de Apropa Cultura reafirmem el compromís amb poder garantir l’accés a la cultura i la cohesió social a través d’aquesta, fomentant una participació activa i inclusiva en la vida cultural.

 

moneda

Oferim entrades a un preu social molt reduït.

bus

Organitzem autobusos per facilitar que les persones amb major dependència o en situació d’aïllament puguin traslladar-se de les residències als auditoris, teatres, museus o altres espais culturals.

cara

Programem sessions relaxades perquè les persones amb dificultats d'interacció social o major sensibilitat i necessitats específiques puguin gaudir d’espectacles adaptats.

reloj

Oferim concerts matinals per una major accessibilitat a nivell horari per a totes les persones.

ruta

Organitzem visites guiades adaptades a les necessitats de cadascú.

puerta

En resum, vetllem perquè l’accés de totes les persones a la cultura i l’art sigui un dret garantit.

 

 

Tot i així, no ho podem fer soles.

Apropa Cultura som una xarxa enorme. Treballem amb educadors i educadores socials, amb entitats socials i amb professionals de la cultura. Treballem amb museus, teatres, cinemes, auditoris i altres espais on es fa cultura. Però necessitem que aquesta xarxa creixi.

Et necessitem a tu.