Avís legal

Benvinguts i benvingudes a www.apropacultura.org, web i domini de titularitat del Consorci de l’Auditori i l’Orquestra, amb CIF Q5856358F, domicili al Carrer Lepant, 150 de Barcelona (CP 08013), telèfon 932 47 93 00 i adreça electrònica info@auditori.cat, creador d’Apropa Cultura (en endavant també referida com Apropa). Aquesta plataforma web és utilitzada també per les entitats següents:
- Associació Cultura Inclusiva Balears. Carrer Pere Descallar i Net, núm. 11 – local 3 de Palma – Mallorca (CP 07003), CIF G01934306. 
- Asociación Hazlo Accesible. Avinguda Gregorio Peces Barba, núm. 1 de Leganés – Madrid (CP 28919), CIF G87831319. 
- Asociación Kultur Kabia. Carrer Portuetxe 83, 2º oficina 18 – Donostia/San Sebastián (CP 20018), CIF G44756922. 
El Consorci de l’Auditori i l’Orquestra ha signat conveni de col·laboració amb aquestes entitats per la prestació de serveis relacionats amb la implantació de l’Apropa Cultura al territori corresponent a cada entitat.

Heu de saber que la navegació d’aquest lloc web us atribueix la condició d’USUARI/USUÀRIA i suposa que accepteu plenament totes i cadascuna de les Condicions que s’indiquen a continuació i que regulen el seu ús. Si us plau, seguiu llegint.
 

1. Acceptació de les Condicions d’ús correcte de apropacultura.org

Com a Usuari us comprometeu a usar apropacultura.org, els seus continguts i serveis de conformitat amb les presents Condicions, el principi de bona fe, els bons costums i amb respecte a la legalitat vigent.
Així mateix us comprometeu a no usar el Web i els serveis que es prestin en ell amb finalitats o efectes il·lícits o contraris a aquestes Condicions, lesives dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol manera puguin malmetre, inutilitzar o deteriorar-lo o impedir el normal gaudi per altres usuaris, essent l’únic responsable de les infraccions en les que es pogués incórrer o dels perjudicis que es poguessin causar per l’incorrecte ús del Web, exonerant als titulars de apropacultura.org.
En el supòsit que existeixin serveis sotmesos a Condicions particulars que puguin substituir, modificar o completar els presents, l’Usuari serà degudament informat.
Quan l’usuari opta pels serveis oferts per les entitats organitzadores de l’Apropa Cultura, cada una de les entitats és responsable de la relació jurídica amb aquest usuari. 

2. Protecció de Dades Personals

Apropacultura.org es compromet a complir en tot moment el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) així com la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) i normativa que les desenvolupi. 

3. Propietat Intel·lectual i Industrial

De forma general, i llevat que s’indiqui el contrari de forma expressa per a casos singulars, es pot portar a terme la reproducció, distribució i comunicació pública dels continguts d’aquest lloc web sempre que quedi constància de la procedència. No obstant, no es podran utilitzar els continguts per a usos comercials, ni fer-ne obres derivades, sense autorització expressa del Consorci de l’Auditori i l’Orquestra. Aquestes condicions regeixen per als continguts del lloc web protegits per drets d’autor i es resumeixen amb la llicència Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0) de Creative Commons.
Els logotips i escuts oficials de l’Auditori i de les institucions que integren el Consorci, només poden ser reproduïts i utilitzats amb autorització prèvia, o bé quan es tracti d’identificar activitats o iniciatives que tenen el suport explícit d’Apropa Cultura.
Els logotips, noms comercials i marques de les empreses i institucions que col·laboren amb l’Auditori es poden utilitzar únicament amb l’autorització prèvia dels respectius titulars.
No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena (framing) sense autorització expressa i per escrit del Consorci de l’Auditori i l’Orquestra.

4. Enllaços

El lloc Web pot acollir enllaços que derivin a altres llocs Web gestionats per tercers. apropacultura.org declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora del Web, ja que la funció dels enllaços que apareixen és únicament informar sobre l’existència d’altres fonts d’informació. El titular queda exonerat de tota responsabilitat pel correcte funcionament dels enllaços, del resultat obtingut a través dels mateixos, de la veracitat i licitud del contingut o informació a la que pot accedir, així com dels perjudicis que pugueu patir en la informació trobada o descarregada del Web enllaçat.

5. Política de comentaris

Apropacultura.org vetllarà perquè els comentaris o qualsevol dels continguts publicats per tercers no sigui il·lícit, difamatori, obscè, pornogràfic, amenaçant, discriminatori, inciti a realitzar actes il·legals o que de qualsevol altra forma perjudiqui a Apropa Cultura o a tercers. Així mateix, apropacultura.org podrà eliminar qualsevol contingut que no s’ajusti a aquestes condicions legals o al dret.

6. Modificacions de les Condicions d’Ús

Apropacultura.org es reserva el dret a modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment i sense prèvia notificació les presents Condicions d’ús. Com a Usuari d’aquest Web, esteu obligats automàticament per les Condicions vigents en el moment en què accediu al mateix. Us recomanem que llegiu periòdicament les Condicions que es troben a l’enllaç Termes legals al peu de la pàgina principal apropacultura.org per a disposar de la versió actualitzada.

7. Legislació aplicable i competència jurisdiccional

Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o execució de les presents Condicions es regiran per la legislació espanyola i se sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.