Accessibilitat

Apropa Cultura, compromeses amb l’accessibilitat

Som conscients que encara existeixen barreres, visibles i invisibles, per accedir a la cultura. Tots els que formem part d’Apropa Cultura, volem que la cultura sigui accessible per a tothom en molts aspectes:

 • Reduint la barrera econòmica: des d’Apropa Cultura oferim un ampli ventall d’espectacles i activitats culturals a preus accessibles per a entitats que treballen amb persones en risc d’exclusió social o amb discapacitat.
 • Amb normaliltat, de manera inclusiva: obrim les portes de teatres, museus, auditoris i festivals d’arreu de Catalunya per donar accés a la seva programació habitual.
 • Amb comoditat: oferint un espai web on es pugui consultar tota l’oferta dels promotors culturals de manera centralitzada, guiada i amb el suport del nostre equip i de tots i totes els/les coordinadors/es Apropa Cultura dels diferents programadors culturals
 • Informant-ne de les condicions d’accessibilitat: tots i totes els/les programadors/es treballen per anar reduint les barreres d’accés tant dels espais com dels espectacles. El compromís des del web Apropa Cultura és poder informar de les condicions d’accessibilitat dels diferents espais i espectacles programats per a què l’entitat o servei social pugui fer una bona tria.
 • Des del dret: Apropa Cultura és una concreció del dret d’accés a la cultura. La cultura accessible no és caritat, sinó dignitat. Poder fer una tria cultural, i fer-la amb antelació.

L’accés a la programació cultural és emoció, creativitat i salut. És transformador, i l’inici de futurs projectes de cultura inclusiva. La cultura ha de ser un fet quotidià per a tothom. Aquesta és la nostra raó de ser i amb aquest compromís està fet aquest web.

Apropa Cultura es compromet amb l'accessibilitat a tots els nivells:

 • Accessibilitat web
 • Accessibilitat dels equipaments culturals
 • Accessibilitat dels espectacles i activitats

Accessibilitat del web Apropa Cultura

Aquest web s'ajusta a les pautes definides pel grup de treball permanent Web Accessibility Initiative (WAI) del Consorci per a la World Wide Web (W3C) per al seu nivell Doble-A. Actualment aquest nivell Doble-A es compleix en la gran majoria de les pàgines.

Declaració d'accessibilitat

Apropa Cultura s'ha compromès a fer accessible el seu lloc web, de conformitat amb la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell de 26 d’octubre i el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre.

Aquesta declaració d'accessibilitat s'aplica a www.apropacultura.org.

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, a causa de les excepcions i de la manca de conformitat amb els aspectes que s'indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels motius següents:

Manca de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre 

 • Contrast de colors en alguns contextos del web: es pot activar la funcionalitat d'accessibilitat habilitada en totes les pàgines per canviar l'estil de la pàgina per algun que proporciona més contrast.
 • Imatges en moviment continu: es pot activar la funcionalitat d'accessibilitat habilitada en totes les pàgines per pausar els vídeos i les animacions.

Càrrega desproporcionada

No aplica.

El contingut no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable

 • Contingut de tercers que no estan sota el control de l’organisme responsable del web: alguns continguts són introduïts per programadors culturals i algunes imatges poden no contenir ALT. S'està treballant perquè tots aquests continguts també siguin accessibles.

Preparació d'aquesta declaració d'accessibilitat

Aquesta declaració ha estat preparada amb data 1 de desembre de 2022.

El mètode utilitzat per preparar la declaració ha estat una avaluació duta a terme per Òmada Interactiva SLL amb eines d'avaluació d'accessibilitat externes (Wave Evaluation Tool i Siteimprove Accessibility Checker).

Darrera revisió de la declaració: 1 de desembre de 2022.

Observacions i dades de contacte

Es poden realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a del Reial decret 1112/2018) a través del nostre formulari de contacte.

Les comunicacions poden ser per:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.

Indiqueu en el formulari els següents aspectes:

 • URL del contingut.
 • Detall del contingut no accessible.
 • Format en què necessiteu la informació.

Procediment d'aplicació

El procediment d’aplicació recollit a l’article 13 del Reial decret 1112/2018 es pot iniciar al tràmit Continguts accessibles al web a través de la modalitat Reclamar una sol·licitud.

Si un cop realitzada una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta ha estat desestimada, no s’hi està d’acord amb la decisió adoptada o la resposta no compleix amb els requisits de l’article 12.5 del RD 1112/2018, es pot iniciar una reclamació per:

 • conèixer i oposar-se als motius de la desestimació;
 • instar a l’adopció de les mesures oportunes en cas de no estar d’acord amb la decisió adoptada;
 • exposar les raons per les quals es considera que la resposta no compleix amb els requisits exigits.

També es pot iniciar una reclamació en cas que hagin transcorregut 20 dies hàbils sense haver obtingut cap resposta.

Quines ajudes per garantir l'accessibilitat del web posem al vostre abast?

Com augmentar la mida de lletra

Si necessiteu augmentar la mida de lletra, podeu fer servir les eines del navegador i fer zoom in o zoom out fins on ho requeriu a través de la següent combinació de tecles. Si premeu la tecla Ctrl i la tecla + del teclat numèric, s’ampliarà el contingut que veieu en pantalla. Podeu fer-ho tantes vegades com us sigui necessari. Si pitgeu la tecla Ctrl i la tecla - del teclat numèric, es farà més petit el contingut que veieu en pantalla. Per tornar a la versió original, pitgeu la tecla Ctrl i el número 0 del teclat numèric. En resum:

 • Ctrl + + : zoom in
 • Ctrl + - : fa zoom out
 • Ctrl + 0: restaura la mida a la versió original

Funcionalitat d'accessibilitat avançada

En totes les pàgines tenim l'opció de fer-les més accessibles clicant a la icona del botó flotant de la banda esquerra de la pantalla. Clicant a qualsevol de les opcions, automàticament la navegació canviarà per la seleccionada.

Imatge de la localització de la funció d'accessibilitat plegat i desplegat

Tipografia específica per a persones amb dislèxia

Per facilitar la lectura a aquelles persones que pateixen dislèxia, el web d’Apropa Cultura posa a la vostra disposició un enllaç que us permetrà veure el web amb una tipografia especialment pensada per a persones amb dislèxia.

Versions d’alt contrast

El web d’Apropa Cultura s’ha dissenyat tenint en compte les recomanacions sobre accessibilitat pel que respecta al contrast de color i compleix les pautes d’accessibilitat AA pel que fa al color. De tota manera, si teniu problemes de visió, el web d’Apropa posa a la vostra disposició versions del web en alt contrast, amb les següents combinacions:

 • Text negre sobre fons blanc
 • Text blanc sobre fons blau
 • Text blanc sobre fons negre

Dreceres de teclat

El web d’Apropa Cultura, per tal de facilitar l’accés a determinats continguts de les persones que naveguen amb el teclat, posa a la vostra disposició dreceres de teclat. Per accedir-hi, la combinació de tecles, dependrà del navegador que utilitzeu.

 • Chrome en Windows: Alt
 • Chrome en Mac: Ctrl+⌥ Opt
 • Firefox: Alt + ⇧ Mayús
 • Internet Explorer / Edge: Alt

A més de la tecla corresponent al vostre navegador i sistema operatiu heu de fer servir les següents tecles per accedir a les diferents eines de navegació i apartats clau:

 • S – Accés directe al contingut
 • 0 – Pàgina sobre accessibilitat
 • 1 – Pàgina principal
 • 2 – Accés directe al menú principal
 • 3 – Programació
 • 4 – Normativa entitats socials
 • 5 – Condicions i quotes del programa per a programadors
 • 6 – Iniciar sessió / tancar sessió
 • 7 – Accés al tauler de control
 • 8 – Registreu-vos com a centre social
 • 9 – Formulari de contacte

Informació al voltant de l’accessibilitat als principals apartats del web d’Apropa Cultura

El web d’Apropa Cultura compta amb un espai públic i un espai d’accés restringit que serveix de punt de trobada a centres socials i programadors d’oferta cultural.

A l’espai públic hi podeu trobar els següents apartats:

 • Apropa Cultura: aquí hi trobareu informació sobre el projecte i les campanyes de sensibilització, el Blog Apropa, material de premsa i recursos de comunicació, presentació de l'equip Apropa i informació d'accessibilitat al web.
 • Programació: en aquest apartat podreu trobar tota l’oferta cultural disponible. Teniu a la vostra disposició un cercador amb una potent eina de filtrat que us permetrà cercar per ubicació, data, horari, equipament, gènere, així com també per les característiques d’accessibilitat que teniu disponibles en cada espectacle o activitat. Tingueu en compte que, diversos cops l’any, obrim convocatòries perquè els centres socials puguin planificar sortides culturals amb els seus usuaris. També trobareu l'apartat de reserves: Directes i per convocatòria, així com les jornades de presentació i consells per gaudir de l'experiència.
 • Formació: aquí hi trobareu tant l’oferta de cursos que organitza Apropa Cultura com recursos formatius oberts a tothom. Aquests cursos i recursos tracten dos temes principals: educar a través de l’art i accessibilitat.
  • El curs “Educa amb l’Art” està pensat especialment per als treballadors dels centres socials que volen fer servir l’art com a eina en la seva tasca social i educativa.
  • Les Jornades d’accessibilitat dirigides als professionals dels equipaments culturals perquè coneguin les noves eines i metodologies relacionades amb l’accessibilitat i estiguin preparats per acollir col·lectius amb necessitats específiques.
 • A l’apartat Entitats Socials podreu conèixer el funcionament del programa, a qui ens dirigim i les normatives i tarifes de participació. 
 • Promotors Culurals : en aquest apartat trobareu tota la información per participar al programa, la xarxa actual Apropa i les condicions i quotes de participació.
 • Contacta: si teniu dubtes, suggeriments, o voleu formar part de la xarxa Apropa Cultura, contacteu amb nosaltres a través del formulari.

L’accessibilitat als equipaments culturals i els espectacles

Accessibilitat dels equipaments culturals

A la fitxa de cada equipament, també disponible en lectura fàcil, podreu trobar les característiques principals d’accessibilitat que ofereix cada equipament, entre elles, se us informarà de si l’equipament on es duu a terme l’activitat disposa de:

 • Transport públic adaptat proper
 • Places d'aparcament adaptades
 • Places disponibles per a cadires de rodes
 • Ascensors adaptats
 • Lavabos accessibles
 • Bucle magnètic
 • Informació en lectura fàcil
 • Informació en Braille

Tanmateix, la major part dels equipaments compta amb una pàgina sobre accessibilitat on podreu consultar més informació sobre les facilitats d’accés a l’equipament.

Accessibilitat d'espectacles i activitats

Les sessions dels espectacles i activitats que s’ofereixen a través d’Apropa cultura compten amb informació específica sobre accessibilitat, a fi que pugueu triar la més adient per a vosaltres. Així s’indica, per a cada sessió:

 • El nombre de places disponibles per a cadires de rodes.
 • Si l’espectacle o activitat compta amb audiodescripció.
 • Si l’espectacle compta amb subtítols.
 • Si l’espectacle o visita guiada compta amb intèrpret en llengua de signes.
 • Si hi ha materials tàctils disponibles per a persones amb problemes de visió.
 • Si la sala compta amb bucle magnètic o bucle d’inducció (es tracta d’un sistema de so que transforma la senyal d’àudio en un camp magnètic captat pels audiòfons, que transformen el camp magnètic en so dins l’oïda de l’usuari, aïllant així el so d’ecos i del soroll ambient, de manera que l’usuari rep un so net, nítid, intel·ligible i amb un volum adequat a les seves necessitats).
 • Si les activitats o espectacles compten amb alguna sessió relaxada (on les normes relacionades amb el soroll i el moviment en la sala són més relaxades i on també pot haver-hi petits ajustaments en la llum, el so, etc. per adaptar-se millor al benestar de qualsevol tipus públic. Aquest tipus de sessions estan adreçades a tots els individus i famílies que prefereixen o gaudeixen d'una atmòsfera més relaxada, reduïnt així els nivells d'ansietat i convertir-ho en una millor experiència - famílies amb nens, persones amb alzheimer, persones amb autisme, etc)
 • Si l’activitat compta amb informació disponible en Braille.
 • Si l’activitat o espectacle compten amb materials de lectura fàcil.

A més, en el procés de reserva, el centre social especifica les característiques del grup que assistirà a l’activitat o espectacle, de manera que el programador cultural pugui acollir i acomodar els participants de la millor manera possible, tenint en compte les seves necessitats específiques. Fins i tot, l’educador social pot sol·licitar visitar l’equipament amb anterioritat o, en cas que sigui possible, demanar de realitzar una pausa durant l’activitat si les característiques del seu grup ho requereixen.

Ajuda’ns a millorar l’accessibilitat

L'accessibilitat és un procés de millora constant. Som conscients que en matèria d’accessibilitat encara tenim un llarg camí per recórrer. Per això, us animem a fer-nos arribar qualsevol suggeriment de millora a través del nostre formulari de contacte, tant per millorar l’accessibilitat del nostre lloc web com la informació sobre accessibilitat que proporcionem per als espectadors que assisteixen als espectacles d’Apropa Cultura.

A més, als centres socials, un cop hagueu assistit a una activitat o espectacle, us farem arribar una petita enquesta de valoració, on podreu fer-nos arribar qualsevol comentari sobre l’accessibilitat de l’equipament o l’espectacle o activitat, així com sobre l’adequació de l’espectacle als vostres usuaris.