Apropa Cultura
Apropa Cultura i Ajuntament de Barcelona
Tipus de recurs
Accessibilitat
Tema
Aproximació a la diversitat, Experiències inclusives, Jornades
Idioma: 
Català
Español
Col·lectius
Discapacitat física, Dones en situació de vulnerabilitat, LGTBI
Format
Document, Vídeo

Objectius

Introduir conceptes bàsics en relació a les dones en situació de vulnerabilitat.

Compartir projectes i experiències de museus amb dones en situació de vulnerabilitat. 

Reflexionar sobre la perspectiva de gènere en els equipaments culturals i promoure’n l’aplicació.

Establir estratègies on el museu actuï com a eina i espai d’inclusió per a dones en situació de vulnerabilitat i les entitats que treballen amb el col·lectiu.

Descripció

Necessitem museus accessibles, igualitaris i inclusius. Museus que treballin a partir del respecte, la participació i de l’espai comú. Per arribar-hi, és necessari un canvi de mirada: escoltar, compartir i expressar la pluralitat de totes les persones.

En aquesta jornada escoltarem la diversitat de veus de dones en situació de vulnerabilitat: dones que han patit o pateixen violència masclista, dones migrades, dones vinculades a l’exercici de la prostitució... Ens aproparem a les seves (nostres) realitats, per entendre els reptes i necessitats, amb l’objectiu de reflexionar sobre quin paper pot o ha de tenir el museu a les seves vides.

Comptarem amb la participació d’entitats socials que treballen amb el col·lectiu de dones en situació de vulnerabilitat així com professionals de la gestió cultural, l’educació artística, la perspectiva de gènere i de serveis educatius de museus.

Serà una jornada per imaginar un museu obert, flexible, múltiple i, sobretot, un museu on hi siguem totes incloses.