La Llar de Totes

Apropa Cultura 2022/23
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona

Apropa Cultura dedica la temporada 2022/23 a les persones en situació de sense llar

La Llar de Totes

Perquè a les persones en situació de Sense Llar?

La situació en què viuen les persones en situació de sense llar continua sent desconeguda per a la majoria de la població. Són invisibilitzades i els seus drets es veuen vulnerats cada dia. Viure al carrer o trobar-se en una situació de sensellarisme no és una decisió, sinó precisament l’absència d’alternativa a causa de circumstàncies sistèmiques o estructurals.

És necessari visibilitzar i sensibilitzar sobre el sensellarisme, és el camí per construir una societat més justa i corresponsable. Què hi podem fer des de l’àmbit de la cultura?

Apropa Cultura dediquem la temporada 2022/23 a les persones en situació de sense llar, perquè creiem que la cultura és clau per la seva capacitat d’establir vincles, generar relacions sostenibles i obrir noves possibilitats. Treballarem contra l’estigma, la discriminació i l’exclusió del sensellarisme en col·laboració dels equipaments culturals i les entitats socials que hi treballen.

La cultura pot acompanyar a les persones en situació de sense llar, perquè no només es tracta de sobreviure, sinó d’obrir la possibilitat a viure vides significatives, plenes i en comunitat.

Les persones en situació de sense llar mereixen la oportunitat d’accedir i gaudir de la cultura. L’accés a la cultura és un dret primordial, té un impacte important en el procés de recuperació del projecte vital personal i de les relacions socials.

Durant la temporada 22/23 vetllarem per fer visible allò invisible, perquè la cultura és la llar de totes. 

 

Sensellarisme i Apropa Cultura

  • Des de 2006 les entitats socials que treballen amb persones en situació de sense llar han gaudit de més de 8.900 experiències culturals a través del programa Apropa Cultura.
  • Hi ha 163 centres socials registrats a l’Apropa Cultura.

 

Dossier de premsa campanya La Llar de Totes

rECUPERA AQUÍ L'STREAMING DE L'ACTE APROPA CULTURA

 

Les activitats de la campanya se centraran en les entitats socials que treballen amb el col·lectiu de persones en situació de sense llar. Es tracta de centres, d’associacions, fundacions, serveis i centres socials que afronten molts reptes per millorar la qualitat de la vida d'aquestes persones.

Amb la col·laboració de les entitats socials i els equipaments culturals, hem dissenyat un programa d’activitats amb l’objectiu de donar visibilitat a la tasca que realitzen d’aquestes entitats socials i com la cultura pot ajudar a aconseguir una societat més inclusiva.

Aquestes activitats s'adrecen a professionals d'equipaments culturals i de l'àmbit social. A cada activitat crearem un grup de persones per compartir experiències vinculades a les persones en situació de sense llar.