La Llar de Totes

Apropa Cultura 2022/24
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona

La primera temporada bianual d'Apropa Cultura dedicada a les persones en situació de sense llar.

La Llar de Totes

Perquè a les persones en situació de Sense Llar?

La situació en què viuen les persones en situació de sense llar continua sent desconeguda per a la majoria de la població. Són invisibilitzades i els seus drets es veuen vulnerats cada dia. Viure al carrer o trobar-se en una situació de sensellarisme no és una decisió, sinó precisament l’absència d’alternativa a causa de circumstàncies sistèmiques o estructurals.

És necessari visibilitzar i sensibilitzar sobre el sensellarisme, és el camí per construir una societat més justa i corresponsable. Què hi podem fer des de l’àmbit de la cultura?

 

Què podem fer des de l'àmbit de la cultura?

Apropa Cultura dedica la seva primera temporada bianual 2022/24 a les persones en situació de sense llar, perquè creiem que la cultura és clau per la seva capacitat d'establir vincles, generar relacions sostenibles i obrir noves possibilitats. Continuarem treballant contra l'estigma, la discriminació i l'exclusió del sensellarisme en col·laboració amb els espais culturals i les entitats socials.

La cultura pot acompanyar a les persones en situació de sense llar, perquè no sols es tracta de sobreviure, sinó d'obrir la possibilitat a viure vides significatives, plenes i en comunitat.

Les persones en situació de sense llar mereixen, com qualsevol altra persona, l'oportunitat d'accedir i gaudir de la cultura. L'accés a la cultura és un dret primordial i té un impacte important en el procés de recuperació del projecte vital personal i de les relacions socials.

Durant la temporada 23/24 continuarem vetllant per a fer visible l'invisible, que l'accés a la cultura sigui una realitat. Perquè la cultura és la llar de totes.

 

Sabies que…

  • Des de 2006, les entitats socials que treballen amb persones en situació de sense llar han gaudit de més de 9.231 experiències culturals a través del programa Apropa Cultura.
  • Actualment, hi ha 386 centres socials registrats en Apropa Cultura que treballen amb persones en situació de sense llar.

 

Acte Anual La Llar de Totes | Temporada 23/24

Després d'una temporada dedicada a les persones en situació de sense llar, Apropa Cultura decideix renovar #LaLlarDeTotes convertint-la en la seva primera campanya bianual (2022/24).
L'Acte Anual Apropa Cultura 2023 ha tingut lloc el divendres 3 de novembre al SAT! Sant Andreu Teatre. 

 

Acte Anual La Llar de Totes | Temporada 22/23

Les activitats de la campanya se centraran en les entitats socials que treballen amb el col·lectiu de persones en situació de sense llar. Es tracta de centres, d’associacions, fundacions, serveis i centres socials que afronten molts reptes per millorar la qualitat de la vida d'aquestes persones.

Amb la col·laboració de les entitats socials i els equipaments culturals, hem dissenyat un programa d’activitats amb l’objectiu de donar visibilitat a la tasca que realitzen d’aquestes entitats socials i com la cultura pot ajudar a aconseguir una societat més inclusiva.

Aquestes activitats s'adrecen a professionals d'equipaments culturals i de l'àmbit social. A cada activitat crearem un grup de persones per compartir experiències vinculades a les persones en situació de sense llar.