Avís legal Balears

Menorca
Mallorca

Benvinguts i benvingudes a www.apropacultura.org, web de titularitat d’Apropa Cultura (en endavant també referida com Apropa, el lloc web o web). Heu de saber que la navegació d’aquest lloc web us atribueix la condició d’USUARI/USUÀRIA i suposa que accepteu plenament totes i cadascuna de les Condicions que s’indiquen a continuació i que regulen el seu ús. Si us plau, seguiu llegint.

1. Acceptació de les Condicions d’ús correcte de apropacultura.org

Com a Usuari us comprometeu a usar apropacultura.org, els seus continguts i serveis de conformitat amb les presents Condicions, el principi de bona fe, els bons costums, l’ordre públic i amb respecte a la legalitat vigent.

Així mateix us comprometeu a no usar el Web i els serveis que es prestin en ell amb finalitats o efectes il·lícits o contraris a aquestes Condicions, lesives dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol manera puguin malmetre, inutilitzar o deteriorar-lo o impedir el normal gaudi per altres usuaris, essent l’únic responsable de les infraccions en les que es pogués incórrer o dels perjudicis que es poguessin causar per l’incorrecte ús del Web, exonerant als titulars de apropacultura.org.

En el supòsit que existeixin serveis sotmesos a Condicions particulars que puguin substituir, modificar o completar els presents, l’Usuari serà degudament informat.

2. Protecció de Dades Personals i enviament de comunicacions comercials

Apropacultura.org es compromet a complir en tot moment el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) així com la normativa estatal d’aquesta matèria i la Llei 34/2002,  d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) i normativa que les desenvolupi.

3. Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els continguts d’aquest Web, excepte que expressament s’indiqui el contrari, són titularitat del Consorci de l’Auditori i l’Orquestra o de terceres persones que n’han autoritzat l’ús. Amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, els textos, programes, codi font, gràfics, il·lustracions, sons, documents, fotografies, material tècnic de qualsevol mena, logotips, imatges, vídeos, signes distintius o marques i dissenys gràfics estan protegits pels drets de la propietat intel·lectual o industrial. L’usuari del web no està autoritzat a fer-ne actes d’explotació sense l’autorització prèvia i per escrit del Consorci.

4. Enllaços

El lloc Web pot acollir enllaços que derivin a altres llocs Web gestionats per tercers. apropacultura.org declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora del Web, ja que la funció dels enllaços que apareixen és únicament informar sobre l’existència d’altres fonts d’informació. El titular queda exonerat de tota responsabilitat pel correcte funcionament dels enllaços, del resultat obtingut a través dels mateixos, de la veracitat i licitud del contingut o informació a la que pot accedir, així com dels perjudicis que pugueu patir en la informació trobada o descarregada del Web enllaçat.

5. Política de comentaris

Apropacultura.org vetllarà perquè els comentaris o qualsevol dels continguts publicats per tercers no sigui il·lícit, difamatori, obscè, pornogràfic, amenaçant, discriminatori, inciti a realitzar actes il·legals o que de qualsevol altra forma perjudiqui a Apropa Cultura o a tercers. Així mateix, apropacultura.org podrà eliminar qualsevol contingut que no s’ajusti a aquestes condicions legals o al dret.

6. Modificacions de les Condicions d’Ús

Apropacultura.org es reserva el dret a modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment i sense prèvia notificació les presents Condicions d’ús. Com a Usuari d’aquest Web, esteu obligats automàticament per les Condicions vigents en el moment en què accediu al mateix. Us recomanem que llegiu periòdicament les Condicions que es troben a l’enllaç Termes legals al peu de la pàgina principal apropacultura.org per a disposar de la versió actualitzada.

7. Legislació aplicable i competència jurisdiccional

Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o execució de les presents Condicions es regiran per la legislació espanyola i se sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

8. Informació general sobre el titular del lloc Web

  • Denominació social: CULTURA INCLUSIVA BALEARS
  • N.I.F.: G01934306
  • Domicili social: Plaça Olivar, 1, 6è, 07003, Palma
  • Correu electrònic de contactebalears@apropacultura.cat
  • Telèfon de contacte: 627822424