Comarca: 
Entitat de gestió: 
Barcelona

Serveis socials. Ajuntament de Manresa

Entitat gestora del centre o servei : 
Ajuntament de Manresa
Manresa
08240
Tarifa: 
Apropa
NIF: 
Q0811200E
Alzheimer i altres demències
Discapacitat auditiva
Discapacitat física
Discapacitat intel·lectual
Discapacitat visual
Dones en situació de vulnerabilitat
Gent gran
Infància i Joventut
LGTBI
Malalties cròniques
Minoria ètnica
Pobresa
Salut mental
Sensellarisme
Trastorn de l'Espectre Autista