Diversos autors i autores
Apropa Cultura i Ajuntament de Barcelona
Tipus de recurs
Accessibilitat
Tema
Aproximació a la diversitat, Experiències inclusives, Jornades
Idioma
Català i castellà
Col·lectius
Discapacitat intel·lectual, Trastorn de l'Espectre Autista
Format
Document, Presentació, Vídeo

Objectius

  • Millorar l’experiència a les persones amb Discapacitat intel·lectual i persones amb Trastorn de l'Espectre Autista (TEA) als equipaments culturals.
  • Introduir-nos en el concepte d’Accessibilitat Cognitiva: accés i recorreguts, orientació i localització, informació i documentació, atenció i disseny d’activitats.
  • Conèixer metodologies per treballar i atendre persones amb necessitats diverses.
  • Compartir projectes i experiències amb persones amb Discapacitat intel·lectual i TEA a diferents espais culturals.
  • Conèixer materials de suport per treballar amb aquests col·lectius abans, durant i després de la visita cultural.

Descripció

En entorns inclusius, les persones amb Discapacitat Intel·lectual i les persones amb Trastorns de l’Espectre Autista poden gaudir d’una vida normalitzada i desenvolupar les seves capacitats.

Els equipaments culturals tenen un paper fonamental per promoure una cultura inclusiva, aquella que garanteix el gaudi dels serveis i béns culturals a totes les persones de la societat.

Per aconseguir-ho, cal considerar les diferents necessitats i posar les eines adients.

En aquest document trobareu tots els vídeos de les conferències i els documents relacionats elaborats especialment per a les jornades.