David Climent i Pablo Molinero
Los Corderos, Teatre Lliure i Apropa Cultura
Tipus de recurs
Educa amb l’Art
Disciplina artística
Teatre
Idioma: 
Català
Español
Format
Document, Vídeo

Objectius

Despertar la percepció d’allò que ens envolta sense prejudicis. Mitjançant el joc i la improvisació, ens relacionarem amb una realitat extra quotidiana per crear nous significants i convencions, per tal d’obrir-nos a la llibertat creativa, a l’instint, a allò que no entenem de nosaltres o dels altres, allò que no sabem que som, tot allò que ens aïlla en les nostres costums, creences i dogmes.

Despertar en nosaltres la curiositat per allò diferent, allò desconegut, allò estrany, en definitiva, trobar altres maneres de mirar.

Descripció

Explorem el nostre instint!

Una formació Educa amb l'Art al Teatre Lliure a càrrec de David Climent i Pablo Molinero de la Companyia los Corderos.

Al taller es va treballar diverses eines – cos, veu, ritme, espai, escolta de grup- per interrelacionar-les i amb elles descobrir altres maneres de comunicar-nos.