Heike Freire
Museu Nacional d'Art de Catalunya i Apropa Cultura
Tipus de recurs
Educa amb l’Art
Disciplina artística
Teatre
Idioma: 
Español
Format
Vídeo

Descripció

Us proposem un exercici pràctic per obrir-nos a les sensacions i estímuls del nostre voltant. A través de la relaxació i la respiració prenem consciència del present, del nostre propi cos i de tot el que ens envolta. Despertem sensacions i sensibilitats a la natura.