Departament de Benestar social i Famílies
Generalitat de Catalunya
Tipus de recurs
Accessibilitat
Tema
Legislació
Idioma: 
Català
Format
Document

Descripció

Aquest document estableix les condicions perquè els espais d'ús públic, els edificis, els mitjans de transport, els productes, els serveis i la comunicació siguin accessibles. Promou l'ús de sistemes i mitjans de suport que millorin la qualitat de vida de les persones amb discapacitat.