Departament de Benestar social i Famílies
Generalitat de Catalunya
Tipus de recurs
Accessibilitat
Tema
Legislació
Idioma
Català
Format
Document

Descripció

Aquest document estableix les condicions perquè els espais d'ús públic, els edificis, els mitjans de transport, els productes, els serveis i la comunicació siguin accessibles. Promou l'ús de sistemes i mitjans de suport que millorin la qualitat de vida de les persones amb discapacitat.