Fundació "la Caixa"
Av. Diagonal nº 62
108028
Barcelona