Cultura amb valors. Ja són 17 anys obrint portes!

El projecte 2

 L'accés a la cultura és un dret, dignifica la persona i normalitza la seva inclusió plena a la societat. 

 
Apropa Cultura neix l'any 2006 amb la voluntat de millorar la vida de les persones en situació de vulnerabilitat a través de la cultura.