Passeig de Ramon Llull
07200

Descripció

Aquest edifici, construït a l’any 1913 per l’Ajuntament de Felanitx, mostra la necessitat de modernització i revitalització de la indústria del vi després de la crisi de finals del segle XIX. Així, la seva funció fou l’ensenyança i experimentació agrícola, en aquest cas de caire vinícola.

El disseny fou encarregat a l’enginyer agrònom provincial Antoni Ballester, però també cal pensar en una possible participació en el projecte d’Ernest Mestre, el qual més tard serà el director de l’estació.

L’edifici es localitza al passeig Ramon Llull i, estilísticament, es pot vincular amb l’historicisme, que encara perdurava durant les primeres dècades del segle XX.

Actualment, l’edifici està destinat a oficines municipals.

Contacte de l'organitzador

971886014