Fundació Mallorca Literària
Bonaire, 25
07350
Telèfon: 
971886014