Fundació Mallorca Literària
Bonaire, 25
07350
Telèfon: 
971 88 60 14