Padilla, 155, Edifici de L’Auditori
08013
933523011

Descripció

L’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) és l’únic centre públic que atorga a Catalunya el grau en ensenyaments artístics superiors de Música i màsters en ensenyaments artístics, inserits en l’Espai Europeu de l’Educació Superior (EEES). 

L’Escola va néixer l’any 2000 per un acord de Govern de la Generalitat de Catalunya i va obrir les portes el setembre del 2001. Actualment, compta amb més de 900 alumnes matriculats a les diverses especialitats de grau, màsters i postgraus, formació continuada i cursos d’extensió que ofereix l’escola. 
 
Al llarg del curs tenen lloc a l’ESMUC multitud d’activitats com concerts, jornades, tallers, congressos i classes magistrals obertes tant a la comunitat ESMUC com al públic extern. Durant els mesos de juny i juliol s’ofereixen cursos d’estiu, adreçats a públics més amplis. L’escola aposta també per la formació avançada de joves d’entre 8 i 17 anys amb altes capacitats musicals a través del seu programa ESMUC Júnior. 

El fet que a l’ESMUC conflueixin estudiants d’àmbits molt diversos, provinents de més de 25 països, fa que l’experiència d’estudiar a l’escola sigui molt enriquidora, i contribueix a fer-ne un dels destins més sol·licitats pels estudiants Erasmus. 

Accessibilitat

  • Ascensors adaptats
  • Informació en lectura fàcil
  • Lavabos accessibles
  • Places d'aparcament adaptades
  • Transport públic adaptat proper

Contacte de l'organitzador

Montse Urpi Cámara murpi@esmuc.cat
933523011
Horaris d'assessorament: 
De 9 a 15 h