Campanya Anual Apropa Cultura

Amb l’objectiu de donar a visibilitat al projecte, des del 2015 organitzem la Campanya Anual Apropa Cultura. Una campanya amb activitats i una gran repercussió als mitjans. Sempre inaugurem la campanya amb la Trobada Anual on hi participen representants polítics, mecenes, institucions, federacions, entitats socials, professionals implicats, l’equip d’Apropa Cultura i també usuaris del programa que amb el seu testimoni ens confirmen que la cultura et pot canviar la vida.

Apropa Cultura 2022/24
La primera temporada bianual de Apropa Cultura dedicada a les persones en situació de sense llar
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Apropa Cultura Balears 2023
#somApropa
Menorca
Mallorca
Apropa Cultura 2021/22
Dedicada a la Gent Gran en situació de dependència o aïllament.
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Apropa Cultura 2020/21
Cultura i Salut Mental
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Apropa Cultura 2019/20
Dones en situació de vulnerabilitat
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Apropa Cultura 2018/19
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Apropa Cultura 2017/18
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Apropa Cultura 2016/17
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Apropa Cultura 2015/16
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona