Catedral de Mallorca
Plaça de la Seu, s/n
07001
Palma