4
Finalizada
09/04/2019 al 24/09/2019
Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado, Domingo
Sessions
mañana, tarde
Duración: 
1h 30min
Plazas para grupos

Visita libre
Museos y exposiciones
Ciencia

L’exposició «Quàntica. A la recerca de l’invisible» ens aporta les claus per entendre els principis de la física fonamental i ho fa a través del treball creatiu conjunt de científics, divulgadors i artistes. El projecte convida el públic a explorar els nous paradigmes de la ciència moderna, encuriosir-s’hi i valorar-los críticament.

La mecànica quàntica descriu una realitat present al món sensible però que queda oculta als nostres sentits. Tot i que d’entrada pot resultar una disciplina difícil de comprendre, la mecànica quàntica explica molts dels avenços tecnològics dels darrers anys que afecten el nostre dia a dia i que seran determinants en el futur de la humanitat.

La mecànica quàntica descriu la naturalesa amb una precisió exquisida. És una proesa intel·lectual de la humanitat, d’un abast que seguim intentant comprendre en tota la seva profunditat. Tothom que s’endinsa en la seva formulació detallada sofreix el vertigen de posar en qüestió els seus prejudicis.

Què és saber? Què és mesurar? Quins límits té el coneixement? Existeix l’atzar intrínsec, genuí, incondicional? Les preguntes s’amunteguen sense parar. No és necessari cap aparell matemàtic per comprendre la revolució de la lògica quàntica. Les grans qüestions relatives a la informació, o a l’atzar, es toquen amb els dits. La ciència més dura frega aquí l’ànima humana. El repte intel·lectual requereix intuïció, creativitat extrema. Els camins dels científics i els artistes s’encreuen, perquè el rigor i la sensació d’abisme no són incompatibles, són la norma.

És probable que aquesta no sigui la teoria última per descriure el nostre univers. Tot al contrari. Els humans en van millorant la comprensió generació rere generació. Avui dia les nostres millors lleis, les més precises, les que no tenen error conegut, són les que formula la mecànica quàntica. És molt possible que en el futur un altre nivell de comprensió superi la mecànica quàntica. Els seus postulats podran ser rebatuts, alterats, substituïts. El camí és i serà fascinant.

 

Un projecte internacional

«Quàntica» és un projecte comissariat per Mónica Bello i José Carlos Mariátegui i compta amb l’assessorament del físic José Ignacio Latorre.

L'exposició ha estat coproduïda per ScANNER (the Science and Art Network for New Exhibitions and Research), format per CERN (the European Organization for Nuclear Research, Geneva), FACT (Foundation for Art and Creative Technology, Liverpool), CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona), IMAL (interactive Media Arts Laboratory, Brussels) i Le Lieu Unique, Nantes. ScANNER es va iniciar a partir del Collide lnternational residency Award 2016-2018, un programa de col·laboració entre CERN i FACT.

La primera entrega del projecte, amb la presentació de les peces resultat dels deu encàrrecs a artistes internacionals, es presentarà al FACT de Liverpool el 22 de novembre del 2018 amb el nom de «Broken Symmetries». Uns mesos després, el 9 d’abril del 2019, el CCCB en presentarà una versió expandida que afegeix a l’itinerari artístic un altre itinerari, científic i filosòfic, que ens permetrà analitzar de quina manera els nous postulats de la mecànica quàntica sacsegen la nostra visió del món.

 

Tercera cultura: ciència, art i humanitats per entendre el món que vindrà

Fins ara la línia de programació del CCCB dedicada a la tercera cultura ha analitzat temes tan centrals per a la societat com ara la dadificació del món, què ens fa humans i el pensament computacional. En aquesta nova edició la proposta és desplaçar el focus cap als principis de la mecànica quàntica, per endinsar-nos en els reptes que planteja i amb la voluntat de poder participar en el debat. «Quàntica» és la cinquena exposició de la línia CCCB sobre tercera cultura.

Adultos
Familiar
Precio: 
Precio a partir de:

gratuïta

 

Mínimo de plazas del grupo: 
10
Máximo de plazas del grupo: 
20
Más información del horario: 
De dimarts a diumenge, a partir de les 11h fins a les 20h

Contacto del organizador

Bàrbara Roig broig@cccb.org
Servei Educatiu Servei Educatiu seducatiu@cccb.org
Taquilles CCCB taquilles@cccb.org
+34 93 306 41 00