14/01/2020 al 03/05/2020
Martes, Miércoles, Jueves, Viernes
Sessions
mañana, tarde
Duración: 
1h 30 minuts
Plazas para grupos

Visita comentada
Museos y exposiciones
Artes plásticas y visuales

«Gameplay» fa un viatge als orígens dels videojocs, n’analitza el llenguatge i posa en valor l’impacte que han tingut tant en la cultura popular digital com en l’art i en la societat. L’exposició està pensada com un espai lúdic i de reflexió on podrem jugar i (re)descobrir la cultura del videojoc.

Des de la seva popularització als anys setanta i vuitanta, els videojocs s’han desenvolupat com a mitjà expressiu i d’entreteniment i han passat a ocupar un espai central en el nostre imaginari, de tal manera que avui en dia no es poden entendre la societat i la cultura contemporànies sense relacionar-les amb el videojoc.

«Gameplay» planteja un recorregut per la història del mitjà, el llenguatge del videojoc, l’experimentació i la innovació artística i els videojocs polítics i crítics.

La mostra també proposa una reflexió sobre la creixent videoludificació de la societat: des dels jocs dels telèfons mòbils, passant pels youtubers i els esports mediàtics (e-sports) fins als anomenats serious games, videojocs formatius amb aplicacions que van més enllà de l’entreteniment.

«Gameplay» incorpora l’obra d’artistes com Mary Flanagan, Joan Leandre, Harun Farocki, Lawrence Lek, Mónica Rikić i Blast Theory, entre d’altres.

Amb 28 punts de joc, des de les primeres màquines recreatives i jocs d’ordinador històrics fins a noves propostes immersives, «Gameplay» està pensada com una exposició per jugar i alhora entendre i gaudir de la cultura del videojoc amb esperit crític.

L’exposició para atenció a la producció catalana, especialment a obres pioneres, creacions indie recents i artistes locals, com també a projectes d’universitats.

«Gameplay. Cultura del videojoc» és una adaptació ampliada de «Gameplay. The next level», concebuda i presentada en primer lloc a ZKM| Center for Art Media Karlsruhe.

Comissariat: Jérôme NguyenÓliver Pérez Latorre

 

Muy visual
Todos los públicos

Ambiente oscuro
Precio: 
Precio a partir de:

1€/usuari,  per un grup de mínim 10 persones, comptant acompanyants. Si son menys, s'haurà d'abonar l'import equivalent a 10. Els acompanyants tenen gratuïtat.

Mínimo de plazas del grupo: 
10
Máximo de plazas del grupo: 
20
Más información del horario: 
Les visites comentades es fan en torns concrets, a les 10h i les 12h, i per la tarda a les 16h i les 18h. Des del 4 de febrer fins el 3 d'abril, els matins es podran fer reserves a l'exposició Gameplay i una activitat complementària la sala de jocs Espai Zooom, amb un crític cultural que farà una activitat dirigida de 45minuts. Visita + Espai Zooom es pot concertar a les 10h o les 11h.

Contacto del organizador

Bàrbara Roig broig@cccb.org
Servei Educatiu Servei Educatiu seducatiu@cccb.org
Taquilles CCCB taquilles@cccb.org
+34 93 306 41 00